vineri, 11 februarie 2011

Chestionar contabilitate


Tehnica de cercetare utilizată a fost cea structurată şi anume sondajul prin chestionar.
Chestionarul, elaborat pentru a răspunde întrebărilor de cercetare, a fost compus din 21 de întrebări, de tipuri diferite : cu răspuns unic, multiplu, ierarhizare sau notare.
Pentru a se încadra în paradigma pozitivistă, chestionarul nu a cuprins şi întrebări deschise.

Nume:

Societate:

Funcţie:


1.       Obiectul de activitate al companiei dvs este :
a)       producţie;
b)       prestări servicii ;
c)            comerţ;
d)       alt obiect de activitate (menţionaţi) ...................................................................................................
2.       Compania dvs are o cifră de afaceri anuală :
a)       mai mică de 500.000 euro;
b)        între 500.000 şi 1.000.000 euro;
c)       peste 1.000.000 euro.
3.       Precizaţi în ce categorie se încadrează compania dvs, potrivit prevederilor din Legea nr 133/1999 :
a)       microîntreprindere (2 – 9 angajaţi);
b)       întreprindere mică (10 – 49 angajaţi);
c)       întreprindere mijlocie (50 – 249 angajaţi);
d)       întreprindere mare (250 – 999 angajaţi);
e)       întreprindere foarte mare (1000 şi peste).
4.       Piaţa principală de desfacere a companiei este:
a)       România;
b)       România şi UE;
c)       internaţională.
5.       Aplică entitatea dvs IFRS  ?
             Da  
      Nu6.       Care a fost factorul determinant care a generat aplicarea IFRS ?
a)       cotarea societăţii pe piaţa de capital;
b)       grupul din care face parte societatea aplică IFRS;
c)       presiunea acţionariatului;
d)       presiunea managementului;
e)       presiunea altor utilizatori de informaţie financiar – contabilă;
f)        alţi factori (menţionaţi) ...................................................................................................................
7.       Notati pe o scara de la 1 la 5 ponderea următoarelor tipuri de cheltuieli în costul total generat de aplicarea IFRS în cadrul societăţii dvs :
1 – cel mai important; 2 – foarte important; 3 – importanţă medie ; 4 – importanţă scăzută
5 – deloc important
a)       consultanţă

b)       resurse umane (personal suplimentar, training profesional, etc)

c)       sistem informatic

d)       alte costuri (menţionaţi) ............................................................................................


8.       Care au fost cele mai mari dificultăţi întâmpinate în perioada adoptării IFRS ? (selectaţi o singură variantă de răspuns)
a)       costuri ridicate;
b)       lipsa personalului competent;
c)       dificultăţi legate de adaptarea la noile standarde;
d)       alte dificultăţi (menţionaţi)...............................................................................................................
9.       Ierarhizaţi pe o scară de la 1-6 următoarele dezavantaje ale neaplicării IFRS.
1 – cel mai important; 6 – cel mai puţin important
a)       diminuarea comparabilităţii cu principalii concurenţi care activeză pe piaţa internaţională şi aplică IFRS;

b)       diminuarea credibilităţii situaţiilor financiare;

c)       calitatea redusă a informaţiilor financiar-contabile, utilizate că bază în procesul de luare a deciziilor economice;

d)       pierderea potenţialilor investitori/creditori;

e)       imposibilitatea cotării pe piaţa de capital;

f)        alte dezavantaje (menţionaţi)..................................................................................


10.   Ierarhizaţi pe o scară de la 1-6 următoarele avantajele ale aplicării IFRS.
1 – cel mai important ; 6 – cel mai puţin important
a)       comparabilitatea cu principalii concurenţi care activeză pe piaţa internaţională şi aplică IFRS;

b)       grad de credibilitate ridicat al situaţiilor financiare;

c)       calitatea net superioară a informaţiilor financiar-contabile, utilizate că bază în procesul de luare a deciziilor economice;

d)       atragerea potenţialilor investitori/creditori  (IFRS fiind, de regulă,  considerate o măsură de protecţie a acestora);

e)       posibilitatea cotării pe piaţa de capital;

f)        alte avantaje (menţionaţi)........................................................................................


11.   Care sunt factorii care frânează aplicarea IFRS în cadrul societăţii dvs:
a)       costuri prea mari;
b)       managementul nu este interesat;
c)       structura organizatorică nu permite aplicarea IFRS;
d)        durata prea mare de implementare.
12.   În cazul în care motivul neaplicării IFRS îl reprezintă costurile ridicate, pentru când estimaţi alocarea unui buget cu acest scop ?
a)       1-2 ani;
b)       3-5 ani;
c)       peste 5 ani.
13.   În cazul aplicării IFRS, consideraţi că este un efort ce merită făcut, în raport cu beneficiile?
      Da  
      Nu
14.   Estimaţi nivelul dvs de cunoaştere a IFRS a fi :
a)       ridicat;
b)       mediu;
c)       scăzut.
15.   Cunoştinţele dvs privind IFRS au fost dobândite (răspuns cu variantă multiplă) :
a)       în mediul academic;
b)       la cursuri de formare profesională organizate în cadrul companiei;
c)       în stagiile de pregătire din cadrul organismelor profesionale ( CECCAR, ACCA etc );
d)       autodidact (reviste, cărţi de specialitate etc).
16.   În condiţiile aplicării IFRS, care sunt factorii care vor determina alegerea dvs dintre diferite opţiuni şi politici contabile, exemplu prelucrare de referinţă versus prelucrare alternativă;
a)       reprezentarea fidelă a realiţăţii;
b)       interesul managementului pentru diferite politici şi opţiuni contabile;
c)       interesul altor utilizatori de informaţie financiar – contabilă;
d)        alţi factori (menţionaţi)....................................................................................................................
17.   În condiţiile aplicării IFRS, în vederea realizării estimărilor contabile prevăzute de anumite standarde, exemplu IAS 16 Imobilizări corporale – estimarea duratei de viaţă utilă, veţi :
a)       păstra estimările efectuate anterior aplicării IFRS, estimări în conformitate cu OMFP, pentru evitarea costurilor suplimentare;
b)       colabora cu specialiştii din domeniu pentru efectuarea estimărilor în conformitate cu realitatea economică, indiferent de costurile pe care le implică.
18.   În eventualitatea aplicării IFRS, consideraţi că veţi întampina dificultăţi în :
a)       realizarea estimărilor (baze de evaluare, durate etc);
b)       alegerea tratamentelor;
c)       interpretarea standardelor;
d)        alte dificultăţi (menţionaţi)........................................................................................................
19.   Sunteţi pentru adoptarea tratamentelor IFRS în OMFP şi deconectarea integrală a contabilităţii de fiscalitate ?
      Da  
      Nu
20.    Care este vechimea dvs în contabilitate ?
a)       1-5 ani;
b)       5-10 ani;
c)       peste 10 ani.
21.   Vă rugam precizaţi vârsta dumneavoastră :
a)       20 – 30 ani;
b)       30 – 40 ani;
c)       peste 40 ani.