vineri, 11 februarie 2011

Verificarea ipotezelor


În cadrul celei de-a doua structurări s-a urmărit a se extrage o concluzie privind înclinația către raportarea conform IFRS și nivelul de pregătire al persoanelor care au dobândit cunoștintele privind IFRS în mediu academic, prin comparație cu persoanele care au dobândit cunoștintele privind IFRS din alte surse (cursuri de formare profesională organizate în cadrul firmei, stagii de pregătire din cadrul organismelor profesionale, reviste, cărți de specialitate etc).
Ipotezele enunțate și verificate pentru emiterea concluziilor, au fost următoarele:
·         angajații care au dobandit cunoștintele privind standarele internaționale de raportare financiară în mediul academic, au un nivel de cunoaștere al acestora mediu-ridicat și consideră că aplicarea IFRS la nivelul entităților reprezintă un efort ce merită făcut prin prisma raportului cost-beneficiu;
·         angajații cu studii IFRS dobândite în mediul academic înteleg spiritul IFRS.
Verificarea ipotezelor s-a realizat prin structurarea bazei de date în două parți, respondenții cu studii IFRS dobândite în mediul academic și respondenții cu studii IFRS dobândite din alte surse, și prin analizarea corelațiilor dintre întrebările relevante.
Ambele ipoteze au fost validate.